Mobil projekt ändring

Category:

Kunden vill kunna göra tillägg till ett projekt och för att dokumentera detta på ett bra och enkelt sätt så kan man registrera projekt ändringar

Välj ett projekt och fil i den ändring som begärts

Genom att trycka på Lista knappen så ser du en sammanställning över alla projekt ändringar som begärts för det valda projektet