Mobil kontaktpersoner

Category:

Olyckan kan vara framme och då kan det vara viktigt att kunna nå en kontaktperson för en anställd

Givetvis så kan detta vara känsligt med person uppgifter, men funktionen finns och genom att välja en anställds namn så kan man välja en kontaktperson för att få mer information

Denna del kan begränsas till att bara vara accessbar för administratörer