Mobil app inställningar

Category:

Under inställningar så kan man definiera vilken bil som man vill ha som förvald

Vid behov kommer denna del att utökas med nya förval