Desktop Vecka tidrapportering

Tidrapportera är enkelt och i vecka tidrapporteringen så har du projekten till vänster, välj ett projekt som du vill tidrapportera på.

Fyll i formuläret som är längst upp och glöm inte logg boken, den är ett bra underlag för att visa kunden vad ni gjort och när det gjordes.

Under formuläret så finns två tabeller, den första är en sammanställning över vilka projekt som du tidrapporterat på och hur mycket under veckan vilket ger en god översikt om du jobbat över och vad du jobbat på för projekt.

Den nedersta tabellen är de tidrapportering som du lämnat in om du klickar på en rad så fylls formuläret i och du kan göra justeringar och tillägg i loggboken.