Desktop projekt ändring

Category:

Det är vanligt att kunden gör ändringar under projektets gång och det är viktigt att dokumentera dessa eftersom det annars lätt blir diskussioner i slutet på projektet.

Formuläret för ändringar är enkelt, välj projekt och fyll i information om vem som begärt ändringen, datum och vad som ska ändras, spara sedan ändringen.

För att få upp en lista på ändringar för ett projekt tryck på “Lista” knappen

Från listan kan du klicka på en ändring och göra justeringar