Desktop Månads tidrapportering

Månadstidrapporten liknar vecka tidrapporten men visar alla tidrapportering som gjorts under månaden.

Du hittar denna i meny valet Rapporter

Längst upp har du ett formulär, börja med att välja ett projekt i den vänstra projektlistan och fyll sedan i formuläret.

Normaltid är förvald i formuläret men det är möjligt att rapportera på andra tidskoder som VAB eller sjuk eller övertid.

Om du vill ändra en befintlig tidrapportering så klicka på den i raden i listan under formuläret.

Om du vill titta på en tidigare månad så byt datum genom att klicka på datum fältet och välj valfri dag i en månad för att visa alla tidrapportering för den månaden.